Trittico CR (trazodon) - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Forum dotyczące "leków na nerwicę" , lista medykamentów, które skutecznie tłumią/ wygaszają nerwicę lękową "do czasu". Dowiedz się wszystkiego na temat stosowania "leków na nerwicę". Uzyskaj informacje odnośnie osób biorących leki, czy warto po nie sięgać, oraz jakie występują skutki uboczne zażywania leków na nerwicę lękową.
Awatar użytkownika
K@MIL
Administrator
Posty: 137
Rejestracja: 29 maja 2020, 22:22
Lokalizacja: Kluczbork
Kontakt:

Trittico CR (trazodon) - tabletki o przedłużonym uwalnianiu

Post autor: K@MIL »

Co to jest Trittico CR?
Co zawiera i jak działa Trittico CR?
Kiedy stosować Trittico CR?
Kiedy nie stosować tego preparatu?
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Trittico CR?
Dawkowanie preparatu Trittico CR
Czy można stosować Trittico CR w okresie ciąży i karmienia piersią?
Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Inne preparaty na rynku polskim zawierające trazodon


Co to jest Trittico CR?
Lek przeciwdepresyjny, pochodna triazolopirydyny.

Co zawiera i jak działa Trittico CR?
Substancją czynną preparatu jest trazodon. Stosowany jest w leczeniu zaburzeń depresyjnych, w tym depresji przebiegającej z lękiem i zaburzeniami snu. Mechanizm jego działania polega na zablokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny przez komórkę nerwową, znajdującą się przed synapsą (połączenie dwóch neuronów). Prowadzi to do zwiększenia stężenia tego neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, a co za tym idzie do nasilenia przekaźnictwa za jego pomocą. Trazodon jest też antagonistą receptorów serotoninowych (blokuje te receptory), których pobudzenie skutkuje zwykle bezsennością, lękiem, pobudzeniem psychoruchowym i zaburzeniami sfery seksualnej. Może być stosowany u osób z jaskrą i zaburzeniami układu moczowego (w przeciwieństwie do innych leków przeciwdepresyjnych). Nie wywiera działania pozapiramidowego, nie nasila przewodnictwa noradrenergicznego, a także pozbawiony jest działania cholinolitycznego, dzięki czemu nie wywiera, typowego dla innych laków przeciwdepresyjnych, niekorzystnego działania na mięsień sercowy.


Kiedy stosować Trittico CR?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji przebiegającej z lękiem.

Kiedy nie stosować tego preparatu?
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u osób będących pod wpływem alkoholu lub leków nasennych oraz u osób z ostrym zawałem mięśnia sercowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Trittico CR?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Efekty działania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest wenlafaksyna, również mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto te schorzenia mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Osoby leczone tym preparatem z powodu innych niż depresja chorób, a także osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Należy zachować ostrożność u osób:
· w podeszłym wieku, ponieważ częściej może u nich wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, senność lub inne skutki działania cholinolitycznego preparatu (szczególnie jeśli cierpią na dodatkowe choroby współistniejące lub przyjmują leki o podobnym do preparatu działaniu)
· z padaczką, w ich przypadku należy unikać gwałtownego zwiększania lub zmniejszania dawki
· z niewydolnością wątroby lub nerek, zwłaszcza ciężką
· z chorobami serca, takimi jak dusznica bolesna, zaburzenia przewodnictwa lub blok przedsionkowo-komorowy różnego stopnia, niedawno przebyty zawał mięśnia sercowego
· z nadczynnością tarczycy
· z zaburzeniami oddawania moczu, takimi jak rozrost gruczołu krokowego
· ze zdiagnozowanymi chorobami krążenia, w tym z chorobami związanymi z wydłużeniem odstępu QT, a także przyjmujących leki mogące powodować wydłużenie odstępu QT
· z ostrą jaskrą z wąskim kątem, zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym.
W przypadku wystąpienia żółtaczki należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.
Stosowanie leków przeciwdepresyjnych u osób ze schizofrenią lub innymi chorobami psychotycznymi może prowadzić do nasilenia objawów psychotycznych oraz myśli paranoidalnych. Jeśli w czasie stosowania preparatu przez osobę z psychozą maniakalno-depresyjną epizod depresyjny przejdzie w epizod manii należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.
W przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych, bólu gardła lub gorączki podczas leczenia, należy skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci wykonanie badania morfologii krwi.
U pacjentów stosujących preparat odnotowano występowanie niedociśnienia, włącznie z niedociśnieniem ortostatycznym i omdleniami.
Aby zminimalizować wystąpienie objawów odstawienia w postaci nudności, bólu głowy i złego samopoczucia, zaleca się stopniowe zniejszanie dawki aż do całkowitego odstawienia leku.
Podczas leczenia u mężczyzn może wystąpić priapizm, czyli długotrwały, bolesny wzwód bez pobudzenia seksualnego. Priapizm można leczyć, wstrzykując do ciał jamistych penisa lek alfa-adrenergiczny, np. adrenalinę lub metaraminol. Znane są doniesienia o priapizmie spowodowanym stosowaniem trazodonu, wymagającym interwencji chirurgicznej lub prowadzącym do trwałej dysfunkcji seksualnej. W przypadku podejrzenia takiego działania niepożądanego należy niezwłocznie odstawić preparat.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera sacharozę. Osoby cierpiące na rzadką dziedziczną nietolerancję fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedobór sacharazy-izomaltazy nie powinny go stosować.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Trazodon może upośledzać sprawność psychofizyczną, zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Trittico CR
Preparat ma postać tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli, doustnie, po posiłku. Dawka początkowa wynosi zwykle 75 do 150 mg 1 ×/dobę, wieczorem przed snem. Dawka maksymalna wynosi 300 mg/dobę, (w warunkach szpitalnych do 600 mg/dobę) podawane w 2 dawkach podzielonych.
Leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc.
Tabletki są podzielne na 3 części, co ułatwia dokładne dawkowanie.
U osób w podeszłym wieku dawka początkowa wynosi 100 mg/dobę, maksymalna – 300 mg/dobę.
U osób z niewydolnością wątroby i/lub nerek należy zachować ostrożność.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Trittico CR w okresie ciąży i karmienia piersią?
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparatu nie należy stosować w I trymestrze ciąży. W pozostałym okresie ciąży lekarz rozważy spodziewane korzyści dla matki w kontekście ryzyka dla dziecka.
Nie należy karmić piersią podczas stosowania preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?
Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy unikać równoległego stosowania:
· silnych inhibitorów CYP3A4
· trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego i działań niepożądanych ze strony układu krążenia
· inhibitorów monoaminooksydazy (MAO).

Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
· leki przeciwpsychotyczne, nasenne, uspokajające, przeciwlękowe i przeciwhistaminowe; trazodon może nasilać ich działanie uspokajające; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawek
· inhibitory izoenzymy CYP3A4 cytochromu P-450, takie jak: erytromycyna, ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, indynawir i nefazodon, ponieważ mogą one znacznie zwiększać stężenie preparatu w osoczu, lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki trazodonu
· karbamazepinę; zmniejsza ona stężenie trazodonu w osoczu
· fluoksetynę, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
· pochodne fenotiazyny (chlorpromazyna, flufenazyna, lewomepromazyna lub perfenazyna), ze względu na możliwość wystąpienia ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego
· środki zwiotczające mięśnie szkieletowe i wziewne środki znieczulające, ponieważ trazodon może nasilać ich działan
· lewdopę; trazodon może przyspieszać jej metabolizm
· leki o znanym działaniu wydłużającym odstęp QT; ponieważ wzrasta ryzyko wystąpienia niemiarowości komorowych, w tym torsade de pointes.
· klonidynę, ponieważ trazodon może osłabiać jej działanie
· preparaty dziurawca (Hypericum perforatum), takie połączenie powoduje wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia działań niepożądanych
· warfarynę, istnieją doniesienia o zmianach wartości czasu protrombinowego
· digoksynę lub fenytoinę, trazodon może zwiększać ich stężenie we krwi.
Należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia trazodonem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?
Jak każdy lek, również Trittico CR może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: nieprawidłowe wyniki badań krwi (w tym agranulocytoza, małopłytkowość, eozynofilia, leukopenia i niedokrwistość), reakcje alergiczne, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hiponatremia, utrata masy ciała, jadłowstręt, zwiększone łaknienie, myśli lub zachowania samobójcze, stan splątania, bezsenność, dezorientacja, mania, lęk, nerwowość, pobudzenie (bardzo sporadycznie przechodzące w delirium), urojenia, zachowanie agresywne, omamy, koszmary senne, zmniejszenie libido, zespół odstawienny, zespół serotoninowy, drgawki, złośliwy zespół neuroleptyczny, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, ból głowy, senność3 niepokój (głównie ruchowy), osłabienie czujności, drżenie, nieostre widzenie, zaburzenia pamięci, drgawki kloniczne, afazja ekspresywna, parestezje, dystonia, zmiana smaku, niemiarowości serca (w tym torsade de pointes, palpitacje, przedwczesne skurcze komorowe, pary pobudzeń komorowych, tachykardia komorowa), bradykardia, tachykardia, nieprawidłowe EKG (wydłużenie odstępu QT), niedociśnienie ortostatyczne, nadciśnienie tętnicze, omdlenia, uczucie zapchanego nosa, duszność, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, zapalenie żołądka i jelit, ślinotok, porażenna niedrożność jelita, nieprawidłowa czynność wątroby (w tym żółtaczka i uszkodzenia komórek wątroby), wewnątrzwątrobowy zastój żółci, wysypka skórna, świąd, nadmierna potliwość, ból kończyn, pleców, mięśni, stawów, zaburzenia oddawania moczu, priapizm, osłabienie, obrzęki, objawy grypopodobne, zmęczenie, ból w klatce piersiowej, gorączka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.
Załączniki
Trittico CR (trazodon) - tabletki o przedłużonym uwalnianiu.jpg
Trittico CR (trazodon) - tabletki o przedłużonym uwalnianiu.jpg (62.66 KiB) Przejrzano 220 razy
Nerwica Lękowa / https://nerwicalekowa.pl /Nerwica nie wraca. To my wracamy do niej!

Wróć do „Leki na nerwicę lękową”